Bedrijfsherstel

De partners beschikken over ruime ervaring op het gebied van internationalisering van markten en bedrijven. Er kunnen verschillende redenen zijn om met een 'frisse blik' naar de bestaande situatie te kijken: de introductie van een nieuwe productlijn, de entrée in een andere markt, de introductie van een nieuw product in een bestaande markt, het creëren van nieuwe product/markt combinaties, enzovoorts.

Vooral in tijden waarin het economische tij wat tegen zit komen veel bedrijven in de problemen. Een grondige en snelle analyse van de problemen, alsmede een adequate implementatie van de oplossing is dan vaak meer dan wenselijk. Onze benadering wordt daarbij gekarakteriseerd door een pragmatische invalshoek gericht op succes op de lange termijn.