De Partners

Peter N. Blauw

Peter Blauw (1946) beschikt over meer dan 30 jaar ervaring in de agribusiness, waarvan 8 jaar in de USA als algemeen directeur, verantwoordelijk voor de productie, marketing en verkoop van landbouwmachines.

Via een management buy out verwierf hij in 1987 een bedrijf in zuiveltechnologie, dat hij in 1998 verkocht. Tot 2001 was hij lid van de Raad van Bestuur van Prolion Holding NV, de koper van zijn bedrijf, om de integratie van de twee bedrijven te managen en de marketingstrategie vorm te geven. Daarna is hij als partner toegetreden tot Candour.

De heer Blauw kent uit eigen ervaring de positie van de directeur grootaandeelhouder. Hij beschikt over ruime kennis en ervaring van de internationale agribusiness en heeft daarnaast de nodige ervaring opgedaan met fusies en overnames.

Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Nijenrode in Breukelen.


Samenwerkingspartners

Candour kent verschillende samenwerkingsverbanden met andere onafhankelijke partners:

Atlantic Business Development BV

Een organisatie die zich bezighoudt met emigratiebegeleiding van agrariërs die vanuit de Europese Unie in de Verenigde Staten een nieuw bedrijf willen opzetten, alsmede de ontwikkeling van projecten in de agri-food keten.